zsp.sierakowice@wp.pl +48 58 681 62 70
Szkoła

Biblioteka

Szkolna biblioteka znajduje się na pierwszym piętrze naszej szkoły. Jest czynna w następujących godzinach: 

Mariola Leszczyk

poniedziałek 8.00 – 14.00

wtorek  8.00 – 13.00

środa 8.00 – 14.00

czwartek 8.00 – 13.00

piątek    8.00 – 16.00

 

Justyna Chrapkowska

poniedziałek 9.35 – 12.25

wtorek 11.30 – 15.15

środa 10.15 – 14.45 

czwartek 11.30 – 12.25

piątek 10.45 – 13.45

Historia

Biblioteka przy Zespole Szkół Ponagimnazjalnych w Sierakowicach rozpoczęła swą działalność w 1997 roku dzięki inicjatywie Pani dyrektor Krystynie Formela. Gromadzenie książek rozpoczęto już wcześniej, a pierwsze z nich zostały wpisane do księgi inwentarzowej 29 września 1997 roku. Zbiór stanowiło zaledwie 700 woluminów, zakupionych i udostępnionych uczniom przez nauczycieli. Początkowo zaspokajały on potrzeby społeczności szkolnej, ale w miarę wzrostu liczby uczniów stały się one niewystarczające.

Na początku swego istnienia biblioteka mieściła się w małym pomieszczeniu w (1/3 części sali nr 12). W tym lokalu miała swoją siedzibę przez jeden rok szkolny, by w kolejnym powiększyć swą powierzchnię o przylegający gabinet. Ze względu na ograniczoną liczbę pomieszczeń, którą dysponowała szkoła, taka sytuacja trwała do sierpnia 2000 roku. We wrześniu nastąpiła przeprowadzka do większego lokalu (sala nr 5), który składał się z małej czytelni i magazynu. Dzięki rozbudowie szkoły, w lipcu 2007 roku nastąpiła przeprowadzka do dobudowanego nowego łącznika w którym znalazło się miejsce składające się z pięknej wypożyczalni i czytelni, które funkcjonuje do dzisiaj.

Zbiory

Biblioteka (wg danych 22 września 2023 r.) liczy 8019 woluminów (książek powyżej 49 stron). Na jej zasoby składają się również zbiory audiowizualne –  825 jednostek audiowizualnych, w tym 137 książek w formacie tekstowym, 163 książek w formacie dźwiękowym i 525 w formacie audiowizualnym.  Prenumerowana jest również prasa –  TOP AGRAR POLSKA, POMORSKIE WIEŚCI ROLNICZE, BIBLIOTEKA W SZKOLE, WSZYSTKO DLA SZKOŁY, COGITO oraz otrzymywane są bezpłatnie WIADOMOŚCI SIERAKOWICKIE I PRONAR. Oprócz udostępnienia zbiorów na miejscu oraz wypożyczania ich do domu, w bibliotece istnieje możliwość korzystania
z Internetu i kserokopiarki.

Z biblioteki mogą korzystać uczniowie Powiatowego Zespołu Szkół, Branżowej Szkoły Pierwszego Stopnia,  nauczyciele, słuchacze, rodzice oraz pracownicy administracji
i obsługi, a także absolwenci szkoły za zgodą dyrektora szkoły.

Nauczyciel-bibliotekarz opiekuje się Kołem informacyjno-bibliotecznym, w ramach którego uczniowie pomagają w pracach prowadzonych w bibliotece, zapoznają się ze zbiorami dostępnymi w bibliotece, przygotowują elementy dekoracyjne na gazetki ścienne itp.