zsp.sierakowice@wp.pl +48 58 681 62 70
Dla rodziców i uczniów

Terminy spotkań z rodzicami

Poza wyznaczonymi terminami kontakty z wychowawcą, nauczycielami i dyrekcją w formie mailowej, telefonicznej i spotkań indywidualnych (najlepiej po wcześniejszym umówieniu się).

Wywiadówki

  • 14 września 2022 r., godz. 18:00
  • 16 listopada 2022 r., godz. 18:00
  • 1 lutego 2023 r., godz. 18:00Dla rodziców uczniów z klas I, II, III T, IV T (po szkole podstawowej) i I, II, III LO
  • 15 marca 2023 r., godz. 17:00Zebranie dla rodziców klas maturalnych
  • 26 kwietnia 2023 r., godz. 18:00Dla rodziców uczniów z klas I, II, III T, IV T (po szkole podstawowej) i I, II, III LO

Konsultacje

  • 14 grudnia 2022 r., godz. 16:00