zsp.sierakowice@wp.pl +48 58 681 62 70
Dla rodziców i uczniów

Terminy spotkań z rodzicami

Poza wyznaczonymi terminami kontakty z wychowawcą, nauczycielami i dyrekcją w formie mailowej, telefonicznej i spotkań indywidualnych (najlepiej po wcześniejszym umówieniu się).

Wywiadówki

  • 8 września 2021 r., godz. 18:00
  • 20 października 2021 r., godz. 18:00Zebranie rodziców klas III technikum dotyczące organizacji praktyk zawodowych
  • 17 listopada 2021 r., godz. 18:00
  • 19 stycznia 2022 r., godz. 18:00Dla rodziców uczniów z klas I, II, III T i II LO
  • 16 marca 2022 r., godz. 18:00Zebranie dla rodziców klas maturalnych
  • 26 kwietnia 2022 r., godz. 18:00

Konsultacje

  • 15 grudnia 2021 r., godz. 16:00
  • 9 lutego 2022 r., godz. 16:00
  • 16 marca 2022 r., godz. 16:00