zsp.sierakowice@wp.pl +48 58 681 62 70
Technikum

Technik rachunkowości

Technik rachunkowości jest to kierunek dla osób, które interesują się biznesem, lubią pracę z komputerem, kochają świat cyfr, finansów, rachunków, a jednocześnie wyróżniają się dokładnością i skrupulatnością.

Przed Absolwentami tego kierunku otwierają się liczne perspektywy pracy. Może to być praca zarówno w małych firmach, biurach rachunkowych jak i dużych przedsiębiorstwach na stanowiskach związanych z księgowością. Praca księgowego jest pracą, której nie zastąpią roboty, nawet w czasach automatyzacji i cyfryzacji zawsze będzie na nią zapotrzebowanie.
Kwalifikacje wyodrębnione w zawodzie:
EKA.05 – Prowadzenie spraw kadrowo-płacowych i gospodarki finansowej jednostek organizacyjnych,
EKA.07 – Prowadzenie rachunkowości.
Po zdaniu wszystkich kwalifikacji uczeń otrzymuje dyplom technika w zawodzie: technik rachunkowości.

Absolwent po ukończeniu kierunku nabędzie umiejętności w zakresie:
• prowadzenia rachunkowości,
• rozliczania danin publicznych,
• rozliczania wynagrodzeń,
• rozliczania składek pobieranych przez ZUS,
• prowadzania analizy finansowej.

Absolwent może uzyskać zatrudnienie w:
• biurach rachunkowych,
• towarzystwach ubezpieczeniowych,
• dziale finansowo- księgowym przedsiębiorstw,
• urzędach skarbowych,
• bankach.

Cechy predestynujące do pracy związanej z rachunkowością:
• umiejętność pracy z liczbami
• zdolności analityczne
• umiejętność skupienia
• spostrzegawczość
• dociekliwość
• dokładność i precyzja.

Nauka trwa 5 lat i kończy się maturą. Przedmioty realizowane na poziomie rozszerzonym to: j. angielski i matematyka.

Technikum jest średnią szkołą zawodową przygotowującą uczniów do egzaminu maturalnego oraz do egzaminu zawodowego.

Dlaczego warto wybrać naukę w ZSP?