zsp.sierakowice@wp.pl +48 58 681 62 70
Technikum

Technik agrobiznesu

Jeśli interesujesz się rolnictwem, lubisz pracę z maszynami rolniczymi, kochasz zwierzęta i chcesz w przyszłości otworzyć własne gospodarstwo agroturystyczne lub pracować w branży rolniczej np. w handlu, doradztwie, to idealny kierunek dla Ciebie!!!

Na tym profilu uczeń pozna
• specyfikę produkcji roślinnej i zwierzęcej,
• specyfikę organizacji przedsiębiorstwa agrobiznesowego,
• tajniki rolnictwa, sadownictwa i ogrodnictwa.

Kwalifikacje wyodrębnione w zawodzie:
ROL.04 –Prowadzenie produkcji rolniczej
ROL.05 – Organizacja i prowadzenie przedsiębiorstwa w agrobiznesie.
Po zdaniu wszystkich kwalifikacji uczeń otrzymuje dyplom technika w zawodzie: technik agrobiznesu.

Po tym kierunku można uzyskać kwalifikacje do prowadzenia własnej działalności gospodarczej w zakresie rolnictwa lub agroturystyki oraz uprawnienia do zakupu ziemi i obsługi maszyn rolniczych.

Nauka trwa 5 lat i kończy się maturą. Przedmioty realizowane na poziomie rozszerzonym to: geografia, biologia. Rozszerzenia przedmiotów mogą ulec zmianie z uwagi na wyniki naboru.

Technikum jest średnią szkołą zawodową przygotowującą uczniów do egzaminu maturalnego oraz do egzaminu zawodowego.

Dlaczego warto wybrać naukę w ZSP?