zsp.sierakowice@wp.pl +48 58 681 62 70

Szkoła Promująca Zdrowie

Koncepcja i standardy

Koncepcja szkoły promującej zdrowie

Podstawą koncepcji Szkoły Promującej Zdrowie są założenia promocji zdrowia, zgodnie z którymi:

• zdrowie jest tworzone przez ludzi w codziennym życiu, we wszystkich siedliskach, w których żyją, uczą się, pracują, wypoczywają, bawią się; jednym z siedlisk jest szkoła i jej społeczność – nauczyciele, pracownicy niepedagogiczni, uczniowie i ich rodzice;

• niezbędne są dwa wzajemnie powiązane rodzaje działań:

– działania indywidualne ludzi, którzy starają się, aby ich styl życia był prozdrowotny,

– działania wspólne społeczności, która tworzy sprzyjające zdrowiu środowisko fizyczne i społeczne;

• warunkiem skuteczności działań jest uczestnictwo, zaangażowanie jak największej liczby członków danej społeczności; programy promocji zdrowia są wdrażane „z ludźmi”, a nie „dla ludzi”; w szkole niezbędne jest uczestnictwo nauczycieli, innych pracowników, uczniów (rzeczywiste, a nie pozorne) i współpraca z rodzicami uczniów.

W sieci Szkoły dla Zdrowia w Europie (SHE) przyjęto, że promocja zdrowia w szkole to wszelkie działania podejmowane w celu ochrony i poprawy zdrowia wszystkich członków społeczności szkolnej. Istotą Szkoły Promującej Zdrowie jest całościowe podejście do promocji zdrowia w szkole (ang. whole school approach to health promotion), które jest znacznie szersze niż realizacja programów edukacyjnych dotyczących różnych aspektów zdrowia.

Standardy szkoły promującej zdrowie

1. Koncepcja pracy szkoły, jej struktura i organizacja sprzyjają uczestnictwu społeczności szkolnej w realizacji działań w zakresie promocji zdrowia oraz skuteczności i długofalowości tych działań.

2. Klimat społeczny szkoły sprzyja zdrowiu i dobremu samopoczuciu uczniów, nauczycieli i innych pracowników szkoły oraz rodziców uczniów.

3. Szkoła realizuje edukację zdrowotną i program profilaktyki dla uczniów, nauczycieli i innych pracowników szkoły oraz dąży do poprawy skuteczności działań w tym zakresie.

4. Warunki oraz organizacja nauki i pracy sprzyjają zdrowiu i dobremu samopoczuciu uczniów, nauczycieli i innych pracowników szkoły oraz współpracy z rodzicami.

W bieżącym roku szkolnym nasza szkołą przystąpiła do realizacji standardu: 2 i 3.4

W tworzeniu szkoły promującej zdrowie współuczestniczą:

 • uczniowie;
 • nauczyciele;
 • rodzice;
 • inni pracownicy szkoły;
 • inne osoby ze społeczności lokalnej.

Nasze działania

1

Udział w spotkaniu „Nie bądź dzbanem 2019”

Dnia 25 września 2019 r. uczniowie należący do samorządów klasowych wzięli udział w wydarzeniu profilaktyczno-edukacyjnym pod hasłem: „Nie bądź dzbanem 2019, czyli spotkanie na poziomie”. Organizatorem przedsięwzięcia było Stowarzyszenie Ludzi z Inicjatywą „Chmielno Non-Stop”, a spotkanie miało miejsce w chmieleńskim Gminnym Ośrodku Kultury, Sportu i Rekreacji. Podczas wyjazdu młodzieży towarzyszyli opiekunowie: Mariola Kałduńska i Kamil Skrzypkowski. Wiodącym tematem spotkania było pytanie: „Hejt w szkole początkiem mowy nienawiści w dorosłym życiu?”.

Na początku obejrzeliśmy debatę oksfordzką przygotowaną przez uczniów ZSZiO w Kartuzach oraz ZSP w Somoninie. Jej uczestnicy rozważyli tezę: „Media społecznościowe sprzyjają hejtowi i mowie nienawiści”. Wysłuchaliśmy także dwóch interesujących prelekcji. Pierwszą z nich było wystąpienie pani Martyny Puchalskiej (psychologa, psychoonkologa i wykładowcy akademickiego) poświęcone umiejętności rozmawiania i radzenia sobie z konfliktami. Natomiast terapeutka uzależnień pani Magdalena Borkowska poruszyła temat hejtu, nie tylko w sieci.

Dopełnieniem spotkania była emisja filmów nadesłanych na konkurs „Nie bądź dzbanem”. Zostały one ocenione zarówno przez jury, jak i publiczność, która swoją nagrodą obdarzyła film przygotowany przez uczennice ZSZiO w Kartuzach.

Mariola Kałduńska – pedagog szkolny

3

Szkolny turniej tenisa stołowego

W sali sportowej Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Sierakowicach, odbył się Szkolny Turniej Tenisa Stołowego. Do zawodów przystąpiło 39 zawodników: 15 dziewcząt i 24 chłopców z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych i Branżowej Szkoły I stopnia w Sierakowicach. Rywalizowano systemem do dwóch przegranych spotkań.

 Po zaciętej walce klasyfikacja przedstawia się następująco:

Kategoria dziewcząt:

 1. Zuzanna Ropel klasa I TŻ5
 2. Izabela Majkowska klasa II TE/TA
 3. Kornelia Bobkowska klasa IV TŻ

Kategoria chłopców:

 1. Mateusz Krefta klasa II BSa
 2. Dawid Król II BS  b
 3. Szymon Miotk klasa IV TŻ

Wręczenie dyplomów i nagród nastąpi podczas najbliższego apelu. Zwycięzcom gratulujemy i życzymy powodzenia podczas Powiatowej Licealiady w Kartuzach.

Kamila Gilmajster

5

Szkolny Dzień Walki z Paleniem Tytoniu

Młodzi ludzie coraz częściej sięgają po e-papierosy. To młodzieżowy lans, chęć pokazania, że nas na niego stać, a tymczasem to prosta droga do uzależnienia od nikotyny, a nawet jej przedawkowania. Badania naukowców i lekarzy potwierdzają szkodliwość używania papierosów elektronicznych i coraz częściej ostrzegają, że o wszystkich skutkach ich używania dowiemy się dopiero  w kolejnych latach, a może nawet pokoleniach.

Podjęliśmy walkę z tym problemem, organizując 10 grudnia 2019 r. Szkolny Dzień Walki z Paleniem Tytoniu. Zaprosiliśmy na prelekcję wszystkich uczniów ZSP i BS I st. W szkolnym holu kolejne grupy uczniów wysłuchały prezentacji nt. szkodliwości zdrowotnej oraz konsekwencji prawnych i dyscyplinarnych palenia e-papierosów. Zajęcia przeprowadzili uczniowie klasy II LO, a wspomogły ich panie pedagog z obu szkół, organizatorki przedsięwzięcia. Głównym przesłaniem prelekcji było zachęcenie młodzieży do  zdrowego stylu życia wolnego od nikotyny oraz do przestrzegania prawa, w tym ochrony osób niepalących przed biernym e-paleniem.

Mariola Kałduńska – pedagog szkolny

7

Szkolenie z zakresu pierwszej pomocy

Zawodowy ratownik medyczny, pan Adrian Florczyk, przeszkolił członków szkolnego Koła Pierwszej Pomocy. W czwartek 13 lutego 2020 r. w sali lustrzanej młodzież zdobyła cenne doświadczenia. 

Celem szkolenia było przygotowanie drużyny do powiatowego Konkursu Pierwszej Pomocy, który odbędzie się po raz drugi w naszej szkole w kwietniu. Dynamiczne ćwiczenia były doskonałą okazją do budowy dobrych relacji między członkami drużyn.

Zasada jest prosta – nauczanie poprzez zabawę i elementy rywalizacji. Młodzież z naszych szkół została podzielona na dwa zespoły, a po każdym bloku teoretycznym uczniowie byli konfrontowani z symulowaną sytuacją, w której musieli wykorzystać zdobytą wiedzę. Ratownik surowo oceniał uczestników. Kluczem do sukcesu są wiedza i współpraca.

Na zakończenie instruktażu złożyliśmy pamiątkowe podziękowanie na ręce naszego mentora. W szkoleniu brali udział uczniowie z klas: II TE/A oraz I c Branżowej Szkoły I stopnia.

Łukasz Reiter -nauczyciel edukacji dla bezpieczeństwa

9

Dzień Walki z Otyłością

Dnia 30.10.2020 r. przedstawiciele wszystkich oddziałów Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Sierakowicach wzięli udział w warsztatach on-line, które poprowadziły uczennice: Karolina Stanisławska, Martyna Naczk i Hanna Dawidowska. Przedsięwzięcie zostało zrealizowane w ramach kuratoryjnego programu edukacyjnego Szkoła Promująca Zdrowie.

Uczestnicy zapoznali się z tematyką profilaktyki nadwagi i otyłości, ze szczególnym uwzględnieniem prawidłowego żywienia w czasach zbyt długiego przesiadywania w ,,wirtualnym świecie”. Następnie zaprezentowano pozytywny wpływ aktywności fizycznej na nasze zdrowie psychiczne.

Podsumowaniem warsztatów był udział w quizie na platformie Quizziz. Kolejnym zadaniem uczestników było przekazanie informacji uzyskanych na zajęciach kolegom ze swoich klas podczas godziny z wychowawcą. Dodatkowo uczestnicy warsztatów zachęcali kolegów i koleżanki do wykonania zdjęć, promujących prawidłowe żywienie i aktywność fizyczną na co dzień.

Poniżej fotorelacja z przesłanych przez Was zdjęć… Dziękuję za zaangażowanie w podjęte działania.

Iwona Tesmer

2

Konkurs- „To warto wiedzieć” z zakresu wiedzy o HIV/AIDS

Tegoroczny Światowy Dzień Walki z AIDS zorganizowaliśmy we współpracy z Powiatową Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną w Kartuzach. Już 15 listopada  przeprowadziliśmy we wszystkich klasach anonimową ankietę z zakresu wiedzy dotyczącej tej nadal groźnej choroby. Ankieta była jednocześnie konkursem – wyłoniła laureatów, którzy nagrodzeni zostali podczas warsztatów „To warto wiedzieć!” przeprowadzonych 3 grudnia dla wszystkich uczniów naszej szkoły przez certyfikowanego psychotraumatologa panią Marzenę Kozłowską.

Największą wiedzą w konkursie wykazały się: Wiktoria Ziegert z IV TŻ, Martyna Krefta z III LO, Paulina Piotrowska z II LO, Kinga Pobrucka z I TE5, Marta Cyman z I LO3 oraz Sandra Sadowska z I TŻ4.

Prelegentka uświadomiła młodzieży, że  choroba AIDS nadal jest bardzo groźna, bo nie udało się powstrzymać jej rozprzestrzeniania. Tylko świadome unikanie zagrożeń może uchronić nas przed zarażeniem. Niebezpieczny może być np. zabieg kosmetyczny czy tatuaż wykonany nie sterylizowanymi narzędziami albo udzielenie pierwszej pomocy ofierze wypadku bez użycia jednorazowych rękawiczek. Pani Marzena Kozłowska podkreśliła, że wiedza o rzeczywistych drogach zarażenia pozwala nam uniknąć lęku przed osobami seropozytywnymi i dyskryminowania ich z powodu choroby. Namawiała młodzież do odpowiedzialnych zachowań i mądrych wyborów.

Mariola Kałduńska – pedagog szkolny

4

Warsztaty edukacyjne z ekologii

W listopadzie grupa uczniów z I klasy TŻ oraz uczniowie II klasy TŻ wzięli udział w warsztatach ekologicznych, które odbyły się w siedzibie Lokalnej Grupy Rybackiej KASZUBY w Chmielnie. Przedsięwzięcie zostało zrealizowane w ramach projektu ,,Edukacja ekologiczna na obszarach rybackich – wsparcie prowadzenia spójnej edukacji w regionie”.

W czasie zajęć uczniowie poznali zasady segregacji odpadów oraz najczęściej popełniane błędy w tym zakresie, rozpoznawali także EKO – znaki. Kreatywnym i praktycznym zadaniem było rozróżnianie rodzajów wód, projektowanie butelki wody ,,kranowej” oraz poznanie aplikacji – zdrowa żywność – wiem co jem.

Druga część zajęć odbyła się w terenie. Uczniowie udali się do gospodarstwa rybackiego ,,Rybka”, gdzie mieli okazję poznać zasady funkcjonowania tego typu przedsiębiorstwa. Podczas zajęć uczestnicy byli oceniani pod kątem zaangażowania, aktywności oraz wyników quizu. Punkty uzyskane w poszczególnych kategoriach umożliwią im udział w konkursie o nagrodę główną, którą jest wyjazd studyjny dla 4 szkół do Władysławowa lub Sarbinowa. Uczestnicy tych zajęć wezmą udział w pokazowych lekcjach z edukacji ekologicznej na obszarach Północno-kaszubskiej LGR oraz Mieleńskiej LGR.

Szczególne podziękowania składamy pani Marcie Somince za miłą atmosferę podczas zajęć oraz ciekawie ujęte zagadnienia z dziedziny ekologii.

Iwona Tesmer, Natalia Knapik

6

„Znam i stosuję profilaktykę”- konkurs dla klas pierwszych

W ramach programów profilaktycznych dla uczniów klas pierwszych: ,,Znamię, znam je!” oraz ,,Podstępne WZW” odbył się w naszej szkole szereg działań edukacyjnych. W pierwszej kolejności uczennice: Alicja Szczypior, Sandra Reglińska, Julia Bigus i Kinga Sobisz przeprowadziły warsztaty edukacyjne. W ich trakcie młodzież zgłębiła tematykę zakażenia i profilaktyki WZW A, WZW B i WZW C oraz czerniaka. Prowadzące zaprezentowały materiały multimedialne ze strony internetowej www.gwiazdanadziei.pl oraz wyemitowały spot i film edukacyjny. 

Kolejnym etapem był przeprowadzony dnia 12.12.2019 r. test online, sprawdzający wiadomości z zakresu profilaktyki WZW i czerniaka. Do udziału w przedsięwzięciu zgłosiło się 55 zainteresowanych uczniów z pierwszych klas!

Najwyższy wynik uzyskali następujący uczniowie:

I LO po szkole podstawowej – Dominika Olszewska,

I TŻ po szkole podstawowej – Oliwia Kielińska,

I TEA po szkole podstawowej – Kinga Pobrucka, Dawid Kolke,

I LO po gimnazjum – Marta Cyman,

I TEA po gimnazjum – Joanna Pioch, Dominika Benkowska, Paulina Jóskowska,

I TŻ po gimnazjum – Martyna Teclaf.

Dziękuję za zaangażowanie i gratuluję uzyskanych wyników!

Iwona Tesmer

8

Bieg ciągły

W miesiącu październiku 2020 roku jako nauczyciele wychowania fizycznego ZSP w Sierakowicach kolektywnie podjęliśmy się realizacji jednego z projektów promujących zdrowie w naszej szkole. W ramach tych działań na zajęciach wychowania fizycznego wdrożyliśmy w życie projekt autorski pod nazwą “Bieg ciągły”.

Polegał on na uświadomieniu uczniom, iż organizm ludzki nie stawia ograniczeń wydolnościowych w czynnościach ruchowych, trwających kilkadziesiąt minut przy zachowaniu określonych reguł. Wyjaśniliśmy tu naturalny proces powstawania zadyszki, czyli “długu tlenowego”, umiejętność wyważenia intensywności tempa do długości czasu wysiłku, niekorzystne skutki wprowadzania interwałów w biegach średnio i długodystansowych, właściwości nawadniania organizmu podczas wysiłku, przyczyny powstawania zakwasów oraz walory zdrowotne długotrwałej czynności ruchowej.

W części aktywizującej fizycznie uczniowie na swoich zajęciach w-f, w grupach klasowych przystąpili do biegu trwającego jedną jednostkę lekcyjną. Bieg ten odbył się na wytyczonym (obrys bieżni wyznaczony przez ławki i pachołki) na wzór mini stadionu obiekcie pełnowymiarowej sali gimnastycznej. Aby wolicjonalnie wspomóc uczniów, w trakcie trwania zbiorowego wysiłku, odtwarzana była muzyka aktywizująca. Dodatkowo uczniowie byli zaopatrzeni w napoje izotoniczne. Należy tu zaznaczyć, iż nauczyciele akcentowali tonowanie tempa biegu i możliwość zejścia z bieżni przez ucznia w każdym momencie próby.

Po zakończeniu każdej z serii “Biegu ciągłego” obserwowaliśmy duży entuzjazm i  zadowolenie uczniów z własnej postawy. Nas nauczycieli niewątpliwie cieszy fakt, iż zanotowaliśmy blisko 100% frekwencję uczniów kończących dany bieg.

Nasz cel został więc osiągnięty, bo dzięki projektowi “Bieg ciągły” sami uczniowie nabrali przekonania, iż stać ich na każdą (nie tylko biegową) długoczasową formę ruchu, którą realizować mogą również we własnym zakresie poza szkołą w swoim wolnym czasie.

W doprecyzowaniu naszych działań nadmieniamy, iż są klasy w szkole, które nie zdążyły przystąpić do wyżej opisanego projektu. Przyczyną jest nałożenie na szkoły z dnia na dzień obowiązku edukacji zdalnej. Jesteśmy jednak przekonani, że z dniem powrotu kształcenia tradycyjnego, wszyscy nasi uczniowie w roku szkolnym 2020-2021, tak jak w minionych latach, przystąpią do projektu “Bieg ciągły”.

Nauczyciele w-f realizujący projekt: Kamila Gilmajster, Marlena Żeleżnik – Bronk, Przemysław Kowalczuk, Artur Hewelt

10

Szkolny Tydzień Profilaktyki

11

Eko aktywni podczas zdalnego nauczania – akcja młodzieży ZSP i BS I st. w Sierakowicach

12

Lekcje zdrowego odżywiania się w ramach programu Szkoła Promująca Zdrowie

13

Za nami nabór do szkolnej drużyny ratowniczej

14

Podwójny sukces uczennic ZSP w Sierakowicach w konkursie „Zielona Europa – zróbmy to razem!”

Uczennice II klasy Technikum kształcącego w zawodzie technik ekonomista – Angelika Formela i Diana Cichosz, zajęły pierwsze miejsce w konkursie dla młodzieży ze szkół ponadpodstawowych województwa pomorskiego pod hasłem: „Zielona Europa – zróbmy to razem!” Natomiast zespół uczennic z klasy I Liceum Ogólnokształcącego w składzie: Dominika Płotka i Kornelia Domaszk stanął na drugim stopniu podium, tuż za starszymi koleżankami.

Celem konkursu było przedstawienie pomysłu na zmianę najbliższego otoczenia w kierunku neutralności klimatycznej. Laureatki pierwszego miejsca stworzyły film, przybliżający założenia Europejskiego Zielonego Ładu, w którym zaprezentowały pomysły na jego zachowanie. Praca była bogata w różne formy przekazu: spacer po szkole, miejscowości, wywiad z dyrektorem szkoły – Panem Grzegorzem Macholą, jednym z nauczycieli, młodzieżą oraz dziećmi. Zespół, który zajął drugie miejsce przygotował montaż słowno – muzyczno – wizualny. Forma tej pracy również była bardzo ciekawa. Obejmowała piosenkę i film z przesłaniem – „Zacznij lokalnie, działaj globalnie”. Opiekunem obu zespołów była Pani Natalia Formela – nauczycielka chemii i biologii.

Osiągnięcie uczennic naszej szkoły cieszy tym bardziej, że w konkursie wzięły udział 62 zespoły ze szkół ponadpodstawowych województwa pomorskiego, a dwa pierwsze miejsca przypadły naszym reprezentantkom.

Opiekunka młodzieży: Natalia Formela

15

Debata na temat budowania dobrych relacji

Sprzeciw wobec mowy nienawiści był powodem wyboru tematu tegorocznego Dnia Profilaktyki. Spotkaliśmy 4 czerwca 2019 r. na debacie poświęconej budowaniu dobrych relacji w szkole. W gronie samorządów klasowych i pedagogów szkolnych ZSP i BSIs rozmawialiśmy o tym, co możemy zrobić dla lepszego porozumiewania się naszej szkolnej społeczności.

Rozpoczęliśmy od zdefiniowania dobrych relacji i przedstawienia przez pedagogów wyników badań dotyczących agresywnych zachowań w szkole. Później przedyskutowaliśmy, co dla budowania dobrych relacji mogą zrobić uczniowie i nauczyciele. Podsumowaniem debaty było wypracowanie szkolnego Kodeksu dobrych relacji:

 1. Zrozumienie
 2. Wrażliwość
 3. Poczucie humoru
 4. Nie oceniać pochopnie
 5. Wzajemny szacunek
 6. Otwartość na pomysły innych
 7. Brak złośliwości, sarkazmu
 8. Prawdomówność, szczerość
 9. Tolerancja dla inności
 10. Reagowanie na zło
 11. Asertywność
 12. Poczucie odpowiedzialności

Mariola Kałduńska – pedagog szkolny

Skład zespołu

Liceum

Iwona Tesmer – koordynator

Maria Browarczyk

Magdalena Kurat

Ewa Szlaga-Ortmann

Karolina Neubauer

Mariola Kałduńska

Technikum

Alicja Ludwikowska – koordynator

Natalia Knapik

Magdalena Kurat

Agnieszka Kazimierczak

Przemysław Kowalczuk

Mariola Kałduńska

Wnioski z ankiety diagnozującej przeprowadzonej w ramach działań Szkoły Promującej Zdrowie

Ankieta dla rodziców

 • Ponad 75% ankietowanych rodziców zna zasady zdrowego odżywiania i zdrowego stylu życia.
 • Wiedzę na temat zdrowego odżywiania i zdrowego stylu życia rodzice czerpią z telewizyjnych programów kulinarnych i Internetu
 • 70% ankietowanych rodziców stosuje zasady zdrowego żywienia natomiast 50% ankietowanych stosuje zasady aktywności fizycznej.
 • 50% ankietowanych rodziców dzieli się wiedzą na temat zasad odżywiania/ zasad zdrowego stylu życia – wiedzę przekazują przede wszystkim dzieciom, rodzinie i znajomym.
 • Ok. 50% ankietowanych rodziców doskonali w rodzinie zasady zdrowego stylu życia/ zdrowego żywienia.
 • Powyżej 40% ankietowanych rodziców ma świadomość, że niewystarczająco doskonalą zasady zdrowego stylu życia/ zdrowego żywienia.
 • Ok. 50% ankietowanych rodziców jest zainteresowanych pogłębieniem wiedzy na temat zasad zdrowego żywienia poprzez warsztaty kulinarne w ZSP w Sierakowicach lub poprzez wykłady ze specjalistą (ok. 24%).
 • Wiedzę o zdrowym stylu życia rodzice chcieliby pogłębić poprzez udział w imprezie promującej zdrowy styl życia w ZSP Sierakowicach (38%), poprzez szkolny blog o aktywności fizycznej prowadzony przez uczniów ZSP (27%) i porady trenera personalnego zorganizowane w ZSP w Sierakowicach (26%).

Ankieta dla uczniów: LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE

 • Ponad 50% ankietowanych uczniów zna zasady zdrowego odżywiania i zdrowego stylu życia.
 • Wiedzę o zasadach zdrowego odżywiania i zdrowego stylu życia młodzież czerpie z akcji/ imprez prozdrowotnych w środowisku/ regionie – 40% oraz od rodziców (40%).
 • Ponad 60% ankietowanych uczniów przyznaje, że rodzina stosuje zasady zdrowego żywienia, ale nie wystarczająco.
 • Ponad 30% ankietowanej młodzieży nie stosuje zasad zdrowego żywienia podczas przygotowywani posiłków.
 • Ponad 50% ankietowanych uczniów nie dzieli się wiedzą na temat zasad zdrowego żywienia/ zdrowego stylu życia.
 • Ok. 74% ankietowanych uczniów jest zainteresowanych pogłębieniem wiedzy na temat zasad zdrowego żywienia poprzez warsztaty kulinarne w ZSP w Sierakowicach lub poprzez wykłady ze specjalistą (ok. 67%).
 • Wiedzę o zdrowym stylu życia uczniowie chcieliby pogłębić poprzez porady trenera personalnego (73%) oraz powyżej 40% młodzieży deklaruje udział w imprezie promującej zdrowy styl życia i pozalekcyjnych zajęciach sportowych.

Ankieta dla uczniów: TECHNIKUM EKONOMICZNE

 • 72% ankietowanych uczniów zna zasady zdrowego odżywiania natomiast 60% zna zasady zdrowego stylu życia.
 • Wiedzę na temat zdrowego odżywiania i zdrowego stylu życia rodzice czerpią z Internetu (ponad 70%) oraz z telewizyjnych programów kulinarnych (48%) i telewizyjnych programów o aktywności fizycznej (45%).
 • Ankietowani przyznają, że w rodzinie stosują zasady zdrowego żywienia, ale nie wystarczająco (80%).
 • Ok. 20% ankietowanych uczniów nie stosuje zasad zdrowego żywienia i zdrowego stylu życia.
 • Ok. 55% ankietowanych uczniów jest zainteresowanych pogłębieniem wiedzy na temat zasad zdrowego żywienia poprzez wykłady ze specjalistą oraz poprzez warsztaty kulinarne w ZSP w Sierakowicach (ok.41%).
 • Wiedzę o zdrowym stylu życia uczniowie chcieliby pogłębić poprzez porady trenera personalnego (59%) natomiast 38% młodzieży deklaruje udział w pozalekcyjnych zajęciach sportowych

Ankieta dla uczniów: TECHNIKUM ŻYWIENIA I USŁUG GASTRONOMICZNYCH/TECHNIKUM AGROBIZNESU

 • Ponad 60% ankietowanych uczniów zna zasady zdrowego odżywiania i zdrowego stylu życia.
 • Wiedzę o zasadach zdrowego odżywiania i zdrowego stylu życia młodzież czerpie z telewizyjnych programów kulinarnych (57%) oraz z akcji/ imprez prozdrowotnych w środowisku/ regionie – 45% i telewizyjnych programów o aktywności fizycznej (42%).
 • Ponad 70% ankietowanych uczniów przyznaje, że rodzina stosuje zasady zdrowego żywienia, ale nie wystarczająco natomiast 55% młodzieży deklaruje, że rodzina stara się doskonalić zasady zdrowego żywienia.
 • 20% ankietowanej młodzieży nie stosuje zasad zdrowego żywienia podczas przygotowywani posiłków.
 • Ponad 50% ankietowanych uczniów dzieli się wiedzą, ale rzadko na temat zasad zdrowego żywienia/ zdrowego stylu życia.
 • Ok. 60% ankietowanych uczniów jest zainteresowanych pogłębieniem wiedzy na temat zasad zdrowego żywienia poprzez warsztaty kulinarne w ZSP w Sierakowicach lub poprzez wykłady ze specjalistą (ok. 58%).
 • Wiedzę o zdrowym stylu życia uczniowie chcieliby pogłębić poprzez porady trenera personalnego (48%) oraz powyżej 40% młodzieży deklaruje udział w imprezie promującej zdrowy styl życia.