zsp.sierakowice@wp.pl +48 58 681 62 70
Dla uczniów i rodziców

Samorząd Uczniowski

Oto skład samorządu uczniowskiego Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Sierakowicach:

Szymon Mielewczyk

Przewodniczący

Marta Syldatk

Zastępca

Dominika Płotka

Sekretarz