zsp.sierakowice@wp.pl +48 58 681 62 70
Projekty / PO WER "Zawodowcy przyszłością Europy"

Zespół projektowy

Zespół do spraw zarządzania projektem

Grzegorz Machola – dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Sierakowicach

Katarzyna Cyman – koordynator projektu

Agnieszka Kazimierczak – asystent koordynatora projektu

Natalia Knapik – asystent koordynatora projektu

 

Amelia Recław – psycholog szkolny

Anna Roszkowska – główny księgowy

Justyna Kiedrowska – samodzielny referent administracyjny

Zespół do spraw monitoringu projektu

Grzegorz Machola – dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Sierakowicach

Zespół do spraw merytorycznych i upowszechniania projektu

Katarzyna Cyman – koordynator projektu, nauczyciel przedmiotów zawodowych ekonomicznych

Agnieszka Kazimierczak – asystent koordynatora projektu, nauczyciel przedmiotów zawodowych żywieniowych

Natalia Knapik – asystent koordynatora projektu, nauczyciel przedmiotów zawodowych rolniczych

Amelia Recław – psycholog szkolny

Ewelina Telega – nauczyciel języka angielskiego

Izabela Ławniczak – nauczyciel języka angielskiego