zsp.sierakowice@wp.pl +48 58 681 62 70
Projekty / PO WER "Zawodowcy przyszłością Europy"

Upowszechnianie

Akcja promocyjna projektu

1-sza mobilność marzec – kwiecień 2022

Podsumowanie 31.05.22

2-ga mobilność lipiec 2022

Podsumowanie 27.09.2022