zsp.sierakowice@wp.pl +48 58 681 62 70
Projekty / PO WER "Zawodowcy przyszłością Europy"

Staż zagraniczny

Projekt ma na celu realizację staży zagranicznych w wymiarze:

  • czterech tygodni dla uczniów kształcących się w zawodach: w technik żywienia i usług gastronomicznych, technik agrobiznesu oraz technik ekonomista (w pierwszej mobilności)
  • czterech tygodni dla uczniów kształcących się w zawodach: technik żywienia i usług gastronomicznych, technik agrobiznesu oraz technik rachunkowości (w drugiej mobilności)

Staże zagraniczne organizowane będą przez agencję szkoleniową Your International Training FBD Building (1 st Floor) Spa Square z siedzibą w Mallow w Irlandii.