zsp.sierakowice@wp.pl +48 58 681 62 70
Projekty / PO WER "Zawodowcy przyszłością Europy"

Rekrutacja dodatkowa

UWAGA!

Uruchamiamy dodatkowy nabór do projektu
„Zawodowcy przyszłością Europy”

Jeżeli chcesz zdobyć swoje pierwsze
doświadczenie zawodowe w Irlandii,

złóż formularz rekrutacyjny
w sekretariacie szkoły do piątku 13 maja 2022 r.

Formularz znajduje się poniżej.

O udział w stażu mogą ubiegać się uczniowie klas pierwszych i drugich Technikum.

Potrzebujesz dodatkowych informacji? Zgłoś się do koordynatorów projektu – Pani Katarzyny Cyman lub Pani Agnieszki Kazimierczak.

ZAPRASZAMY!