zsp.sierakowice@wp.pl +48 58 681 62 70
Projekty / PO WER "Zawodowcy przyszłością Europy"

Przygotowanie językowe oraz kulturowe i pedagogiczne

Przygotowanie się do miesięcznego stażu zagranicznego wymaga od uczniów dużo pracy. W tym roku praktyki odbędą się w Irlandii, więc uczniowie są jeszcze bardziej zmotywowani do pilnego i aktywnego udziału w zajęciach językowych oraz sumiennego przygotowania dokumentów w języku angielskim. W celu jak najlepszego przygotowania praktykantów, zostali oni podzieleni zgodnie ze swoimi kierunkami kształcenia na trzy grupy.

Dwanaścioro uczniów Technikum Ekonomicznego brało udział w zajęciach prowadzonych przez panią Ewelinę Telega. Podczas tych spotkań wzbogacili swoją wiedzę i umiejętności praktyczne dotyczące języka zawodowego ekonomicznego. Uczyli się m. in. terminologii biurowej (przybory, sprzęt, polecenia), biznesowej i rachunkowej (dokumentacja, maile) oraz innego słownictwa fachowego. Przypomnieli też sobie jak porozumieć się za granicą na lotnisku, w sklepie, u lekarza lub, gdy się zgubią.

Dwie kolejne grupy, Technikum Żywienia i Usług Gastronomicznych oraz Technikum Agrobiznesu, odbyły przygotowanie językowe z panią Izabelą Ławniczak. Oni również przyswoili wiedzę z zakresu języka praktycznego. Zagubienie bagażu na lotnisku, odprawa, zakupy w sklepie spożywczym czy zamówienie posiłku w restauracji już nie będzie problemem. Uczniowie dodatkowo przyswoili wiedzę z zakresu agrobiznesu, pracy biurowej czy też powtórzyli słownictwo z działu gastronomia i żywienie. Nauka przebiegała w miłej atmosferze z wykorzystaniem aplikacji multimedialnych.

Przed wyjazdem, uczniowie odbyli również przygotowanie kulturowe i pedagogiczne. Zajęcia z tego zakresu prowadzone były zgodnie z założeniami projektu w 15  osobowych grupach przez szkolnego psychologa oraz doradcę zawodowego.

Były to zajęcia z zakresu radzenia sobie ze stresem, rozwijania empatii i tolerancji, rozwiązywania konfliktów,  pracy w grupie a także obaw związanych z wyjazdem. Podczas tych zajęć uczniowie posiedli wiedzę dotyczącą świąt obchodzonych w Irlandii, zwyczajów mieszkańców kraju w  którym będą odbywać praktyki zawodowe. Poszerzyli również wiedzę o mieście Mallow, jego historii, zwyczajach mieszkańców. Część zajęć odbyła się w sali komputerowej, gdzie za pomocą narzędzia Google StreetView mogli przejść przez miasto. Uczniom również przedstawiono plan wizyt kulturowych, jakie będą miały miejsce w weekendy oraz miejsc jakie będą odwiedzać.

Została również zorganizowana wideokonferencja prowadzona przez pana Mateusza Bonk oraz panią Tarę Breslin – przedstawicieli instytucji goszczącej. Podczas tego wydarzenia przedstawiono uczestnikom wyjazdu oraz ich rodzicom informacje o zwyczajachpanujących w Irlandii, warunkach zakwaterowania, wyposażeniu pokoi, dzięki czemu uczniowie zostali poinformowani jakie sprzęty zastaną w swoich miejscach zakwaterowania a jakie przedmioty muszą należy zabrać ze sobą.  W ramach przygotowania kulturowego uczniowie wzięli udział w warsztatach z udziałem szkolnego koła „Mobilni”, zrzeszającego wszystkich uczniów, którzy uczestniczyli w wyjazdach zagranicznych w ramach różnych projektów. „Mobilni” bardzo chętnie podzielili się z młodszymi kolegami wiedzą i doświadczeniem ze swoich wyjazdów.

Tak przygotowana zarówno językowo, jak i kulturowo i pedagogicznie młodzież z pewnością poradzi sobie podczas mającego się odbyć wkrótce wyjazdu.