zsp.sierakowice@wp.pl +48 58 681 62 70
Projekty / PO WER "Zawodowcy przyszłością Europy"

Mobilność – marzec 2022 r.

Relacja z  przebiegu stażu zagranicznego została przedstawiona w postaci  prezentacji multimedialnej oraz  filmu przygotowanego przez uczniów,  pt. “Mój dzień praktyk”.

Film: