zsp.sierakowice@wp.pl +48 58 681 62 70
Szkoła

Kierownik szkolenia praktycznego

Katarzyna Cyman

kierownik szkolenia praktycznego

katarzyna.cyman@zspsierakowice.pl
+48 58 681 62 70