zsp.sierakowice@wp.pl +48 58 681 62 70
Dla uczniów i rodziców

Egzaminy poprawkowe

Poniżej harmonogram egzaminów poprawkowych w formacie pdf