zsp.sierakowice@wp.pl +48 58 681 62 70
Dla uczniów i rodziców

Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych

Wykaz dni wolnych ustalonych na podstawie § 5 ust. 1-2 rozporządzenia MENiS z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. Nr 46, poz. 432 z późn. zm.):

Piątek15 październik 2021 r.
Piątek12 listopada 2021 r.
Piątek7 stycznia 2022 r.
Poniedziałek2 maja 2022 r.
Środa4 maja 2022 r.
Czwartek5 maja 2022 r.
Piątek6 maja 2022 r.
Piątek17 czerwca 2022 r.
Środa22 czerwca 2022 r.
Czwartek23 czerwca 2022 r.