zsp.sierakowice@wp.pl +48 58 681 62 70
Dla uczniów i rodziców

Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych

Wykaz dni wolnych ustalonych na podstawie § 5 ust. 1-2 rozporządzenia MENiS z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. Nr 46, poz. 432 z późn. zm.):

Poniedziałek31 października 2022 r.
Wtorek2 maja 2023 r.
Czwartek4 maja 2023 r.
Piątek5 maja 2023 r.
Poniedziałek8 maja 2023 r.
Piątek9 czerwca 2023 r.
Środa21 czerwca 2023 r.
Czwartek22 czerwca 2023 r.