zsp.sierakowice@wp.pl +48 58 681 62 70

Dzień Sportu w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Sierakowicach

W piątek 02.06.2023r. na boisku szkolnym odbyła się cykliczna impreza sportowo – rekreacyjna pod nazwą „Dzień Sportu”. Organizatorami zabawy byli nauczyciele wychowania fizycznego, którzy mogli liczyć na pomoc pozostałych nauczycieli oraz uczniów.

W rozgrywkach udział wzięli wszyscy uczniowie, którzy zmagali się w 19 konkurencjach indywidualnych  i drużynowych, które były tak dobrane, aby zawierały zabawy skoczne, rzutne, bieżne, wytrzymałościowe, sprawnościowe, zręcznościowe i siłowe.

Zabawę rozpoczęliśmy od rozgrzewki, którą przygotował uczeń IV TE/A5 Karol Marszk. Imprezę prowadzili uczniowie z klasy III LO Paulina Joskowska i Patrycja Terman, natomiast nad nagłośnieniem czuwali Krzysztof Driwa oraz Mikołaj Gawin.

Zabawa polegała na wyłonieniu najaktywniejszej klasy pod względem sportowym w bieżącym roku szkolnym. Za zajęte miejsca w poszczególnych konkurencjach przyznawano punkty, które po podsumowaniu na końcu rywalizacji wyłoniły najlepsze drużyny. Nad prawidłowym przebiegiem wszystkich konkurencji czuwali sędziowie – nauczyciele ZSP w Sierakowicach.

W tym roku na pierwszych trzech miejscach uplasowały się:

I miejsce – klasa II TŻ

II miejsce – klasa IV TE/A5

III miejsce – klasa I TR/A

Zwycięzcom gratulujemy! Nagrody i dyplomy dla uczestników zostaną wręczone na najbliższym apelu szkolnym.
Dziękujemy wszystkim uczniom i nauczycielom, którzy zaangażowali się w przygotowanie tego wydarzenia.

 

                                                                            Marlena Żeleźnik-Bronk