zsp.sierakowice@wp.pl +48 58 681 62 70

DKMS- Warsztaty profilaktyczne

Dnia 26 kwietnia 2023 r. w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Sierakowicach odbyły się warsztaty poświęcone zagadnieniom DKMS. Fundacja  jest Ośrodkiem Dawców Szpiku, który zajmuje się pozyskiwaniem potencjalnych Dawców szpiku i krwiotwórczych komórek macierzystych. Warsztaty miały charakter edukacyjny i świadomościowy. Nasza młodzież była bardzo zainteresowana tematem co budzi wielką dumę.  Budowanie świadomości społecznej i propagowanie idei dawców szpiku należy zacząć właśnie od młodych ludzi.

W związku z akcją zostań dawcą szpiku czyli jak Kaszubi walczą z białaczką zachęcaliśmy do rejestracji  i niesienia pomocy naszym rodakom, a przede wszystkim Sylwestrowi z Sierakowic  i Mai z Pępowa.