zsp.sierakowice@wp.pl +48 58 681 62 70

Dni Otwarte w ZSP

Między 23 a 25 marca w naszej szkole zorganizowane zostały Dni Otwarte – był to moment, w którym mogliśmy zaprezentować uczniom klasy ósmej i ich rodzicom wszystko to co, u nas najlepsze! Opowiadaliśmy o dostępnych profilach, możliwych do uzyskania kwalifikacjach i szansach na rozwój. Uczniowie oprowadzali zainteresowanych po szkole, prezentując wszystkie zakątki i przybliżając najważniejsze miejsca naszego budynku. Każdy profil miał swoją salę, w której zorganizowano sympatyczną prezentację, również w formie warsztatów – z dużym zainteresowaniem spotkały się nasze mini-warsztaty gastronomiczne techników żywienia.  Zajęcia pozalekcyjne, takie jak kółko szachowe czy harcerze, również miały okazję przestawić swoją ofertę. Wiceprzewodniczący samorządu opowiadał o jego działalności i możliwościach uczestniczenia w życiu szkoły. Harcerze przygotowali też świetną grę terenową w budynku, która zachęcała do samodzielnej i uważnej eksploracji. Na okolicznościowej tablicy każdy mógł zostawić po sobie ślad, a na specjalnej ściance zrobić pamiątkowe zdjęcie. Przygotowaliśmy różne atrakcje i z przyjemnością możemy powiedzieć, że nasze zaproszenie spotkało się z dużym zainteresowaniem. Mamy nadzieję, że udało nam się zarazić wszystkich gości naszą pasją i już niedługo spotkamy się z nimi w społeczności szkolnej. Serdeczne podziękowania dla wszystkich nauczycieli, którzy zaangażowali się w organizację oraz uczniów, którzy poświęcili swój wolny czas! Oczywiście już zacieramy ręce i planujemy kolejne atrakcje na następne Dni Otwarte.