zsp.sierakowice@wp.pl +48 58 681 62 70

Konkurs „Żyj zdrowo”

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych to miejsce, gdzie promuje się zdrowy styl życia. Nie od dziś wiadomo, że szkoła posiada certyfikat Szkoły Promującej Zdrowie.

W ramach realizacji działań nakierowanych na promocję zdrowego stylu życia, w ZSP 1 marca 2023 r.  został zorganizowany konkurs „Żyj zdrowo” pod przewodnictwem pań Iwony Tesmer i Natalii Knapik. Do konkursu przystąpili uczniowie klas pierwszych Liceum, Technikum Żywienia i Usług Gastronomicznych, Technikum Agrobiznesu i Rachunkowości oraz Branżowej Szkoły I Stopnia. Uczniowie pracowali w małych zespołach, a ich zadaniem było rozwiązanie testów, zagadek i zadań o tematyce związanej z rolnictwem ekologicznym, zdrowym żywieniem i pierwszą pomocą. Wszyscy uczniowie świetnie poradzili sobie z zadaniami, a rywalizacja była bardzo zacięta. W rozgrywkach wzięło udział 17 zespołów, a najlepsi okazali się:

I miejsce:

Uczennice klasy 1 Technikum Żywienia i Usług Gastronomicznych

Alicja Faustyna Myszk
Agata Myszk
Ewelina Miotk

II miejsce

Uczniowie klasy 1 Technikum Agrobiznesu

Anna Kropidłowska
Seweryn Jank
Piotr Pobłocki

III miejsce

Uczniowie Branżowej Szkoły I Stopnia

Magdalena Choszcz
Nikola Choszcz
Wojciech Bronk
Damian Keller

Nagrody w konkursie ufundowała Rada Rodziców i były to zdrowe przekąski.

Konkurs został bardzo pozytywnie odebrany przez uczniów, dlatego z pewnością będzie kontynuowany w kolejnych latach.                                                                                         

    N. Knapik