zsp.sierakowice@wp.pl +48 58 681 62 70

Sukces – srebrna odznaka dla Technikum w Sierakowicach po raz trzeci

Miesięcznik „Perspektywy” od lat prowadzi ranking szkół średnich w całej Polsce. W tym roku wzięto pod uwagę 1360liceów ogólnokształcących i 1185 techników.

Nasze Technikum zostało sklasyfikowane na 11 miejscu w województwie i 194 w Polsce, tym samym po raz kolejny znalazło się w gronie najlepszych, którym został przyznany Certyfikat – Znak Jakości Szkoły 2023 i otrzymało po raz trzeci srebrną tarczę.

Na wyniki rankingu składają się wyniki egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe oraz matur z przedmiotów obowiązkowych i rozszerzonych, a także sukcesy w olimpiadach przedmiotowych, na które uczniowie wraz z nauczycielami pracują z zaangażowaniem przez cały cykl kształcenia zawodowego. Wchodzące w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Technikum kształci w zawodach: technik rachunkowości, technik ekonomista, technik żywienia i usług gastronomicznych oraz technik agrobiznesu.

Ranking ma stanowić pomoc dla uczniów i ich rodziców przy wyborze dalszej ścieżki kształcenia, jego wyniki są niejako potwierdzeniem dobrze obranych przez szkołę kierunków. Cieszymy się, że od lat utrzymujemy się na dobrej pozycji rankingowej, a prowadzone przez nas działania zostały nagrodzone poprzez przyznanie szkole znaku „Srebrna Szkoła 2023”.

 

Grzegorz Machola

dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych

  w Sierakowicach