zsp.sierakowice@wp.pl +48 58 681 62 70

Rok 2022 – Rokiem Marii Konopnickiej i Brunona Schulza

W grudniu i listopadzie w celu uczczenia wybitnych polskich literatów bibliotekarka ZSP wraz z nauczycielkami języka polskiego, we współpracy z bibliotekarką Branżowej Szkoły I stopnia Panią Justyną Chrapkowską, zorganizowała konkursy poświęcone sylwetkom Marii Konopnickiej i Brunona Schulza. W tym celu zostały ogłoszone dwa z nich, tak, aby każdy uczeń mógł się sprawdzić czy wykazać.

W pierwszym przedsięwzięciu, każda chętna osoba miała wykonać portret Marii Konopnickiej lub Brunona Schulza. Komisja konkursowa w składzie: Grzegorz Machola – dyrektor ZSP, Elżbieta Szczypior-Ros – dyrektor BS I st., Amelia Recław – psycholog szkolny, Aleksandra Cygan – Brzezińska – nauczyciel języka polskiego, Dominika Płotka  – przewodnicząca SU, Natalia Formela – nauczyciel biologii i chemii, Przemysław Kowalczuk – nauczyciel wychowania fizycznego, Karolina Neubauer – nauczyciel języka niemieckiego i muzyki, Justyna Chrapkowska – bibliotekarz BSI st. i Mariola Leszczyk – bibliotekarz ZSP, oceniła 13 prac według następujących kryteriów: zgodność z tematem, czytelność przekazu, kreatywność i estetyka. Wyniki kształtują się następująco:

 I miejsce – Szymon Mielewczyk z kl. IV TŻ4

II miejsce – Anna Machola z kl. II TR/TA

III miejsce – Dawid Labuda  z kl. IV TE/TA4

 wyróżnienie – Paulina Walkusz z kl. IV TE/TA5 i Karolina Woźniak z kl. III TR

W konkursie PIĘKNEGO CZYTANIA uczniowie w dniu przedsięwzięcia prezentowali wybrany utwór Marii Konopnickiej lub Brunona Schulza. Komisja konkursowa w składzie: Aleksandra Cygan – Brzezińska – nauczyciel języka polskiego, Justyna Chrapkowska – nauczyciel – bibliotekarz BS I stopnia oraz Mariola Leszczyk – nauczyciel – bibliotekarz ZSP oceniła występy 12. zgłoszonych uczniów. Wyniki konkursu są następujące:

 I miejsce – Paweł Jaroszyk z kl. III TŻ/TA i Dominika Płotka z kl. III LO

II miejsce – Ewa Marczyńska z kl. IV TE/TA 5 i Weronika Płotka z kl. IV TE/TA4

III miejsce – Marta Syldatk   z kl. IV LO4.

Konkursy cieszyły się zainteresowaniem wśród uczniów. Uważamy, że takie przedsięwzięcia sprzyjają wyłanianiu utalentowanej artystycznie młodzieży.

Wszystkim uczestnikom konkursów dziękujemy za zaangażowanie i poświęcony czas. Zapraszamy za rok.

 Nauczyciel bibliotekarz  Mariola Leszczyk