zsp.sierakowice@wp.pl +48 58 681 62 70

Odpowiedzialność karna nieletnich

Podobnie jak starsi koledzy w poprzednich latach, uczniowie pierwszych klas wzięli udział w profilaktycznym szkoleniu przeprowadzonym przez zaproszonych do szkoły policjantów. „Odpowiedzialność nieletnich za popełnione czyny karalne” była tematem spotkania, które odbyło się 7 grudnia 2022. Funkcjonariusze Komendy Powiatowej Policji w Kartuzach sierżant Aldona Domaszk i sierżant sztabowy Sebastian Klamrowski omówili najczęściej popełniane przez młodzież czyny karalne (m. in. przemoc słowna – bezpośrednia i w Internecie, inhalowanie e-papierosów, picie alkoholu) oraz wynikające z nich konsekwencje prawne.  Podkreślili, że nieprzemyślane, pochopne zachowania młodych ludzi naruszające prawo mogą mieć wpływ na ich przyszłość,  na przykład na możliwości zatrudnienia. Uczniowie mogli zadać pytanie prowadzącym, zarówno na forum, jak i indywidualnie po zakończeniu szkolenia.

W końcowej części spotkania uczniowie dowiedzieli się, jakie wymagania trzeba spełnić, aby zostać przyjętym do Policji.