zsp.sierakowice@wp.pl +48 58 681 62 70

Lekcja edukacji dla bezpieczeństwa na strzelnicy

Strzał w dziesiątkę! Tak można najtrafniej podsumować pomysł zorganizowania zajęć z edukacji dla bezpieczeństwa na strzelnicy. Dnia 7 października 2022 r. uczniowie kl. I LO f pod okiem doświadczonych instruktorów zapoznali się z regulaminem strzelnicy, zasadami bezpieczeństwa i poznali budowę broni palnej. Po instruktarzu każdy uczeń dwadzieścia razy oddał strzał na odległość 100 m do tarczy sportowej.

Wizyta na strzelnicy to świetna okazja do ćwiczenia dyscypliny, cierpliwości oraz samokontroli. Myślę, że tego typu lekcje to ciekawy sposób na zainteresowanie młodzieży przedmiotem i skuteczne pokazanie, jak należy obchodzić się z bronią. Młody obywatel powinien umieć bronić pokoju, naszej ojczyzny i własnej rodziny. 

Wyjazd na Strzelnicę Sportowo – Myśliwską “Czapla” zorganizował Pan Łukasz Reiter.

Łukasz Reiter

Nauczyciel edb, historii i wos