zsp.sierakowice@wp.pl +48 58 681 62 70

Podsumowanie projektu pt. „Zawodowcy przyszłością Europy” połączone z podpisaniem porozumienia o współpracy

W dniu 27.09.2022 r. w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Sierakowicach odbyło się podsumowanie projektu pt. „Zawodowcy przyszłością Europy”. Projekt został zatwierdzony do realizacji ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) w ramach projektu „Międzynarodowa mobilność uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego”. Całkowity budżet projektu wyniósł 612126,86 zł.

Uczniowie Technikum kształcący się w zawodach technik ekonomista, technik rachunkowości, technik agrobiznesu oraz technik żywienia i usług gastronomicznych zrealizowali na przełomie marca/kwietnia oraz w lipcu 2022 r. staże zagraniczne na pięknej, zielonej wyspie o malowniczych krajobrazach. Staż zagraniczny  w wymiarze czterech tygodni zrealizowało 50 uczniów. Partnerem projektu była organizacja Your International Training – irlandzka agencja szkoleniowa mająca swoje siedziby w Mallow i Sligo, zajmująca się promocją, organizacją i zarządzaniem stażami zagranicznymi oraz programami edukacyjnymi dla uczniów, kadry nauczycielskiej, młodych pracowników oraz organizacji z całej Europy.

Podczas uroczystości podsumowania projektu uczestnicy stażu zagranicznego przedstawili prezentację oraz film relacjonujący pobyt w Irlandii. Jednym z założeń projektu było również przygotowanie filmu pt. „Mój dzień praktyk”, przedstawiającego  przebieg stażu zagranicznego. Na uroczystości podsumowania zaprezentowano dwa najlepsze filmy nadesłane przez uczestników stażu oraz nagrodzono ich autorów.

Efektami udziału w projektach Erasmus + podzielili się również uczniowie Powiatowego Zespołu Szkół w Przodkowie oraz Zespołu Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Żukowie. Działanie to miało na celu dzielenie się wiedzą, doświadczeniem oraz wypracowanymi rezultatami podczas realizacji projektów.

Uroczystość uświetnili przedstawiciel Kuratorium Oświaty, Organu Prowadzącego, dyrektorzy szkół ponadpodstawowych Powiatu Kartuskiego, dyrektorzy szkół podstawowych Gminy Sierakowice oraz pracodawcy. Swoją obecnością zaszczycili nas również wykładowca Wyższej Szkoły Zdrowia w Gdańsku Pani prof. dr hab. inż. Ewa Babicz-Zielińska oraz wykładowca Uniwersytetu Morskiego w Gdyni  Pan dr inż. Witold Kozirok, który wygłosił  wykład nt. „Mikrobiota jelita w zdrowiu i chorobie”.  Podczas podsumowania projektu zostało podpisane porozumienie o współpracy pomiędzy Zespołem Szkół Ponadgimnazjalnych w Sierakowicach  a Uniwersytetem Morskim w Gdyni, co umożliwi planowanie młodym ludziom dalszego rozwoju zawodowego. Najważniejszym dla uczestników stażu  zagranicznego punktem wydarzenia było wręczenie przez Panią Jolantę Tersa – dyrektora wydziału edukacji, kultury i promocji  Starostwa Powiatowego w Kartuzach, Pana Grzegorza Machola – dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Sierakowicach oraz  Panią Katarzynę Cyman – kierownika szkolenia praktycznego, dokumentów potwierdzających zdobyte przez uczniów doświadczenie zawodowe w kraju europejskim, tj.:

  • Europss-Mobilność,
  • ECVET,
  • certyfikatów potwierdzających uczestnictwo w stażu zagranicznym,
  • referencji od pracodawcy.

Tego dnia został również przeprowadzony konkurs pn. “With projects around the world” z tematyki projektów europejskich i wartości UE. Do konkursu przystąpili przedstawiciele szkół podstawowych i ponadpodstawowych. Uczestnicy biorący w nim udział wykazali się ogromną  wiedzą, a miejsca uplasowały się następująco:

  • I miejsce zajęli przedstawiciele Zespołu Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących  w Żukowie,
  • II miejsce – przedstawiciele Szkoły Podstawowej w Jelonku,
  • III miejsce – przedstawiciele Zespołu Szkół Technicznych w Kartuzach,

Pozostali uczestnicy konkursu otrzymali wyróżnienia.

Po konkursie uczniowie szkół podstawowych wzięli udział w warsztatach kulinarno-ekonomiczno-rolniczych, prowadzonych przez nauczycieli Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Sierakowicach, gdzie w formie zabawy poznawali tajniki zawodów w jakich kształci szkoła.

Realizacja projektu pozwoliła wykształcić pewnego swojej wiedzy i umiejętności ucznia – Europejczyka, konkurencyjnego na rynku pracy, potrafiącego profesjonalnie przedstawić nabyte w toku stażu wiedzę i umiejętności. Przyczyniła się do wzbudzenia wśród młodzieży szerszego, bardziej otwartego spojrzenia na świat, kształtowania postaw tolerancji wobec różnic rasowych, etnicznych i religijnych, zwalczania stereotypów i uprzedzeń rasowych, kulturowych i religijnych. Działania podjęte przy realizacji projektu pozwoliły na poznanie aspektów pracy zawodowej w odmiennych warunkach kulturowych i językowych oraz zasad pracy w zespole różnym kulturowo i językowo.

Agnieszka Kazimierczak

Katarzyna Cyman