zsp.sierakowice@wp.pl +48 58 681 62 70

Gdański Salon Maturzystów „Perspektywy 2022”

Nasi tegoroczni maturzyści uczestniczyli w połowie bieżącego miesiąca w ogólnopolskiej kampanii „Salon Maturzystów – Perspektywy 2022”, który zorganizowany został na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego. Wydarzenie to jest dla przyszłych absolwentów szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych wspaniałą okazją do zapoznania się z ofertą edukacyjną różnych uczelni wyższych oraz zasadami rekrutacji na poszczególne kierunki studiów. Uczniowie mogli również porozmawiać ze studentami wybranych uczelni.

Dodatkowo maturzyści pod opieką wykładowcy Uniwersytetu Gdańskiego mogli wejść do audytorium UG zdobionego kopią znanego im obrazu „Sądu Ostatecznego” Hansa Memlinga, w którym zapoznali się podstawową informacją na temat przebiegu zajęć na studiach uniwersyteckich. Dodatkową wartością tej części spotkania była możliwość przyjrzenia się, jak wygląda modelowa sala rozpraw.

Kolejnymi punktami programu były: wizyta na Wydziale Biologii, gdzie uczniowie zwiedzili wystawy i podziwiali pięknie wykonane murale, a także wizyta w Muzeum Bursztynu. Wyjazd zwieńczony został jeszcze jedną przyjemnością – projekcją filmu „Tysiąc lat tęsknoty” w Multikinie.

Był to bez wątpienia efektywnie spędzony dzień przez naszych przyszłych maturzystów. Mam nadzieję, że maturzyści mogli poczuć się jak studenci :).

doradca zawodowy Aleksandra Labuda