zsp.sierakowice@wp.pl +48 58 681 62 70

Tydzień dla profilaktyki chorób zakaźnych

W dniach od 12 września do 16 września w naszej szkole będzie trwał „Tydzień dla profilaktyki chorób zakaźnych”. Wiedza o zdrowiu to pierwszy krok do świadomej i trwałej zmiany postaw, w tym higieniczno-sanitarnych. Tematem przewodnim „Tygodnia dla profilaktyki chorób zakaźnych” jest przekazywanie wiedzy i umiejętności potrzebnych do dbania o zdrowie własne i najbliższych.

Ministerstwo Edukacji i Nauki wspólnie z Głównym Inspektorem Sanitarnym oraz organizacjami pozarządowymi przygotowało pakiet materiałów informacyjno-edukacyjnych dotyczący chorób zakaźnych. Szczegółowe informacje znajdą Państwo stronie internetowej:
https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/tydzien-dla-profilaktyki-chorob-zakaznych

Dołączamy też list Marzeny Machałek, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Edukacji i Nauki skierowany do dyrektorów, rodziców i uczniów  dotyczący organizacji działań z zakresu profilaktyki chorób zakaźnych.  

Zachęcamy uczniów i rodziców do zapoznania się z materiałami informacyjnymi:
Szczepienia – profilaktyka chorób zakaźnych. Filmy i materiały edukacyjne:
https://www.ore.edu.pl/2021/08/szczepienia-profilaktyka-chorob-zakaznych-filmy-i-materialy-edukacyjne/