zsp.sierakowice@wp.pl +48 58 681 62 70

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2022/2023

1 września apel inaugurujący rok szkolny 2022/2023 poprowadziła przedstawicielka samorządu uczniowskiego Dominika Płotka z klasy III Liceum ogólnokształcącego. Gospodarzem uroczystości był dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych – Pan Grzegorz Machola.

Minutą ciszy zgromadzeni uczcili pamięć poległych podczas wojny rodaków, którzy oddali swoje życie w obronie Ojczyzny. Delegacja uczniów harcerzy z 14 Drużyny Wędrowniczej udała się pod pomnik upamiętniający śmierć 243 ofiar wojny z terenu gminy Sierakowice w celu złożenia symbolicznej wiązanki kwiatów.

Dyrektor Grzegorz Machola w swym przemówieniu inauguracyjnym skierował wiele ciepłych słów do całej społeczności szkolnej, szczególnie zaś wyróżnił uczniów klas pierwszych. Podziękował także pracownikom obsługi za wkład włożony w remont placówki.

Gośćmi uroczystości zostali żołnierze z 7 Pomorskiej Brygady Wojsk Obrony Terytorialnej– ppor. Hinc Michał i st. sierż. Radosław Jędrzejczak, którzy zachęcali osoby pełnoletnie do służby w Wojskach Obrony Terytorialnej.

Akademia stała się także okazją do wręczenia uczniom technikum w zawodzie technik agrobiznesu certyfikatów ukończenia kursu spawalniczego.

Naszym uczniom życzymy, by zdobywanie wiedzy było fascynującą przygodą. Czas szybko mija, nie zmarnujmy ani chwili.

Łukasz Reiter
nauczyciel historii