zsp.sierakowice@wp.pl +48 58 681 62 70

Certyfikat „Złota Szkoła NBP”

Program „Złote Szkoły NBP” to ogólnopolski projekt popularyzujący wiedzę ekonomiczną w środowiskach szkolnych. Jego ideą jest przygotowanie młodzieży do bezpiecznego i swobodnego poruszania się w świecie finansów oraz rozbudzanie postaw przedsiębiorczych i prospołecznych.

Temat przewodni II edycji brzmiał: „Bezpieczni w finansach osobistych”. W realizację programu włączyły się nauczycielki: A. Ludwikowska, M. Kurat, A. Wołoszyk oraz 10 uczniów z klasy III TE5, którzy tworzyli tzw. Drużynę Ambasadorów Edukacji Ekonomicznej.

Drużyna musiała wykonać trzy obowiązkowe zadania, które były skierowane do uczniów:

  1. Lekcja z ekonomią.
  2. Szkolna debata.
  3. Warsztat uczniowski.

W wyznaczonych działaniach wzięło udział około 180 uczniów technikum. W wyniku naszego przedsięwzięcia technikum w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Sierakowicach uzyskało tytuł „Złotej Szkoły NBP”.

Koordynator programu w szkole
Alicja Ludwikowska