zsp.sierakowice@wp.pl +48 58 681 62 70

Europejski Tydzień Umiejętności Zawodowych 2022 r. z projektem pt. ”Zawodowcy Przyszłością Europy”

W maju 2022 r. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych po kolejny uczestniczył w Europejskim Tygodniu Umiejętności Zawodowych.

W tym celu  uczniowie, którzy należą do koła Mobilni dzieliły się wiedzą i doświadczeniem ze zrealizowanego stażu zagranicznego w Irlandii. Zostały przeprowadzone spotkania klasowe w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Sierakowicach dla uczniów kształcących się w zawodzie:

  • Technik Agrobiznesu;
  • Technik Ekonomista;
  • Technik Rachunkowi;
  • Technik Żywienia i Usług Gastronomicznych.

W wydarzeniu brało udział około 200 uczniów powyższych klas.

Uczniowie przedstawili prezentację z przebiegu stażu zagranicznego w Irlandii oraz wyczerpujące informacje na temat partnera projektu YIT. Został omówiony program kulturowy Irlandii, kraju pełnego uroku, bogatego folkloru, zapierającego dech w piersiach najwyższych szczytów, licznych mokradeł, zalewów, jezior, łąk i lasów. Przedstawiono miejsca realizacji staży zagranicznych oraz uzyskane certyfikaty poświadczające nabyte kwalifikacje zawodowe.

Głównym tematem podczas spotkania była rozmowa na temat kompetencji zawodowych. Czyli, co mogę zrobić dla siebie aby podnieść swoje kwalifikacje zawodowe, językowe, personalno-społeczne, zaistnieć na europejskim rynku pracy. Co daje mi mój zawód, jak wygląda praca w zespole międzynarodowym i jakie mam możliwości rozwoju w projektach europejskich poprzez kontynuację nauki na uczelniach wyższych. Wydarzenie to miało przede wszystkim zachęcić przyszłych kandydatów do udziału w projekcie pt. „Zawodowcy przyszłością Europy” w ramach  Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) „Międzynarodowa mobilność edukacyjna uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego” oraz pokazać możliwości rozwoju w krajach europejskich.