zsp.sierakowice@wp.pl +48 58 681 62 70

51. Konkurs Recytatorski Literatury Kaszubskiej „Rôdno Mòwa”

Konkurs  „Rôdno Mòwa” na stałe wpisał się do kalendarza uroczystości kulturalnych naszej małej ojczyzny. Jego celem jest poznawanie i popularyzacja literatury kaszubskiej oraz pielęgnowanie mowy naszych przodków. Konkurs stwarza recytatorom okazję do wypowiedzi artystycznej, a także ma wpływ na pogłębianie wrażliwości artystycznej młodzieży.

Dnia 25 kwietnia 2022 r. odbył się szkolny etap konkursu recytatorskiego w języku kaszubskim. Komisja konkursowa w składzie: Pani Mariola Leszczyk, Pani Justyna Chrapkowska oraz Pani Renata Brzezińska-Wróblewska przyznała pierwsze miejsce uczennicy klasy II TŻ Magdalenie Damps oraz drugie – uczniowi klasy I LO Oskarowi Lejk. Zwycięzcy uzyskali przywilej reprezentowania ZSP w Sierakowicach w kolejnych etapach konkursu.

Już 29 kwietnia w Gminnym Ośrodku Kultury w Sierakowicach odbyły się gminne eliminacje konkursu „Rôdno Mòwa”. W kategorii wiekowej uczniów szkół ponadpodstawowych nasi reprezentanci znaleźli się ex aequo na drugim miejscu i opuścili salę widowiskową z prawem reprezentowania gminy Sierakowice w  Kartuskim Centrum Kultury.

Powiatowy etap konkursu odbył się w KCK 13 maja 2022 r. Tam również dostrzeżono i nagrodzono zapał i talent naszych reprezentantów. Magdalena Damps zdobyła III miejsce, natomiast Oskar Lejk został wyróżniony.

Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!

Renata Brzezińska-Wróblewska