zsp.sierakowice@wp.pl +48 58 681 62 70

Uwaga! Konkurs!

Ogłaszamy konkurs na najlepszy film pt. “Mój dzień  praktyk” przedstawiający wykonywane czynności podczas praktyk  zawodowych w Irlandii. Film powinien trwać od 1 do 3 minut i  być  wykonany przez grupę uczniów wspólnie odbywających praktykę w danym  miejscu. Film należy przesłać do dnia 15 maja br., na Teams do opiekunów sprawujących opiekę w Irlandii oraz do pana Dyrektora. Najlepszy film zostanie nagrodzony.