zsp.sierakowice@wp.pl +48 58 681 62 70

XXXIV Konkurs Wiedzy o Pomorzu w naszej szkole po raz drugi w tym roku

Pomysłodawcą i organizatorem Konkursu Wiedzy o Pomorzu jest Klub Studencki Pomerania. Głównym celem rywalizacji jest sprawdzenie wiedzy uczniów szkół ponadgimnazjalnych z zakresu historii, literatury, geografii oraz sztuki i rzemiosła Pomorza. Dodatkowo udział w konkursie mobilizuje młodzież do samodzielnego zdobywania i pogłębiania wiedzy o regionie, w którym mieszka.

W Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Sierakowicach nie zabrakło ambitnych uczniów zainteresowanych regionem kaszubskim i rywalizacją. W pierwszym etapie dnia 26 kwietnia 2022 roku wzięło udział aż 43 uczniów z różnych klas.

Arkusz testowy składał się z 40 pytań zamkniętych z czterema wariantami odpowiedzi. Test nie należał do najłatwiejszych i wymagał wszechstronnej wiedzy z historii, geografii, literatury, sztuki i rzemiosła Pomorza. Po sprawdzeniu testu stało się jasne, że bezkonkurencyjna okazała się Daria Lis z kl. III TE4. Ostatecznie aż cztery osoby zakwalifikowały się do kolejnego etapu, który odbędzie się na terenie Uniwersytetu Gdańskiego. Warto wspomnieć o dobrym wyniku Kingi Domaszk i Darii Sychty z kl. II LO oraz Diany Cichosz z kl. III TE5. Życzymy powodzenia w etapie wojewódzkim, który odbędzie się 4 czerwca 2022 r.

Mariola Leszczyk  nauczyciel-bibliotekarz

 Łukasz Reiter nauczyciel historii