zsp.sierakowice@wp.pl +48 58 681 62 70

Młodzież ZSP i BS I st. w Sierakowicach ekoaktywna po raz drugi

W związku z tym, iż 22 kwietnia obchodzony jest Dzień Ziemi, młodzież klas pierwszych i drugich Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych i Branżowej Szkoły I stopnia w Sierakowicach wzięła udział w akcji  pod  hasłem: „Młodzież ZSP i BSI st. w Sierakowicach ekoaktywna po raz drugi”.

Celem działania  było:

  • budzenie i wzmacnianie świadomości ekologicznej młodzieży oraz ich odpowiedzialności za środowisko naturalne,
  • promowanie nieśmiecenia,
  • wyszukiwanie i w miarę możliwości usuwanie małych wysypisk śmieci,
  • sprzątanie śmieci w miejscowościach zamieszkanych przez młodzież uczęszczającą do naszych szkół.

Podczas tej akcji uczniowie zebrali kilkadziesiąt worków śmierci, głównie z lasów oraz terenów wokół jezior i poboczy dróg.  Efekty pracy najlepiej widać na fotografiach. Zdjęcia będą publikowane  sukcesywnie na szkolnych Facebookach począwszy od 22 kwietna 2022 roku.

Mamy nadzieję, że tego typu akcje uzmysłowią młodzieży, iż śmieci powinny być wrzucane do pojemników do tego przeznaczonych, a każdy z nas jest odpowiedzialny za środowisko naturalne. 

W tym miejscu chcielibyśmy podziękować wszystkim, którzy zechcieli się zaangażować w tę akcję.

Organizatorzy