zsp.sierakowice@wp.pl +48 58 681 62 70

Duże zainteresowanie ofertą edukacyjną ZSP, czyli bilans Dni Otwartych

Wszystkie szkoły ponadpodstawowe powiatu kartuskiego umożliwiły przyszłym absolwentom szkół podstawowych zapoznanie ze swoją ofertą edukacyjną. Konwencja wydarzenia została wskazana przez organ prowadzący na corocznym spotkaniu doradców zawodowych i pedagogów. Forma indywidualnych spotkań i spacerów po szkole już po raz kolejny została podyktowana przez panującą pandemię COVID–19. W terminie od 7 do 9 kwietnia kandydaci odwiedzali wybrane placówki po lekcjach i we własnym zakresie, a dzięki temu, iż mieli do dyspozycji trzy dni, mogli zaplanować wyjazdy do różnych miejscowości i w komfortowych warunkach pozyskać istotne informacje.

Tegoroczne Dni Otwarte w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Sierakowicach przybrały formę indywidualnych spotkań kandydatów i ich rodziców z przedstawicielami społeczności szkolnej na terenie naszej placówki. Z gośćmi spotykali się: dyrektor szkoły Pan Grzegorz Machola, nauczyciele skupieni w zespole do spraw promocji, na czele z jego przewodniczącą Panią Aleksandrą Labudą oraz uczniowie, którzy są naszą najlepszą wizytówką. Każdemu z przybyłych doradca zawodowy prezentował ofertę edukacyjną oraz materiały promocyjne. Następnym punktem był spacer po szkole w towarzystwie naszych uczniów i rozmowy z nauczycielami. Na końcu kandydaci mogli zadać konkretne pytania członkom zespołu do spraw rekrutacji.

Szkoła stara się wychodzić naprzeciw oczekiwaniom kandydatów, a także uwzględniać tendencje panujące na rynku pracy, dlatego modyfikuje swoją ofertę. W tym roku ZSP w Sierakowicach  proponuje młodzieży kształcenie w następujących kierunkach: technikum rachunkowości, technikum agrobiznesu oraz technikum żywienia i usług gastronomicznych, a także liceum ogólnokształcące o profilu fotograficzno – językowym oraz ogólnym. Ostatnia propozycja stanowi nowość i jest skierowana do absolwentów szkół podstawowych, którzy nie mają jeszcze sprecyzowanych planów, dotyczących dalszego kształcenia i umożliwia im solidne przygotowanie do egzaminu maturalnego.

W czasie tegorocznych Dni Otwartych naszą szkołę odwiedziło około dwustu kandydatów z okolicznych szkół, mianowicie z: Sierakowic, Gowidlina, Kamienicy Królewskiej, Tuchlina, Mojusza, Jelonka, Lisich Jam, Puzdrowa, ale także z tych nieco dalej położonych, jak: Sulęczyno, Kamienica Szlachecka, Mściszewice, Borek Kamienny, Łyśniewo Sierakowickie czy Kartuzy. Cieszy nas dobra opinia o ZSP w Sierakowicach w środowisku lokalnym oraz duże zainteresowanie ofertą naszej szkoły.

Członkowie zespołu do spraw promocji