zsp.sierakowice@wp.pl +48 58 681 62 70

Jak mówisz o większości świata?

Jak mówisz o większości świata? Czy w swoich wypowiedziach dbasz o poszanowanie godności drugiego człowieka? Czy starasz się akcentować szacunek, równość, uczciwość, solidarność i sprawiedliwość? Co wiesz o reszcie świata?

Powyższe zagadnienia zostały poruszone podczas zajęć zorganizowanych dla wybranych klas ZSP w Sierakowicach oraz BS I stopnia w Sierakowicach w pierwszych dniach kwietnia.

Zajęcia rozwijały kluczowe kompetencje, takie jak:

  • krytyczne myślenie i analiza,
  • zmiana perspektyw, rozumienie wielości perspektyw,
  • rozpoznawanie negatywnych stereotypów i uprzedzeń,
  • empatia,
  • radzenie sobie ze złożonymi tematami, niepewnością i rozbieżnymi opiniami.

Zajęcia zorganizowano w ramach programu Polskiej Akcji Humanitarnej „Godziny Wychowawcze ze Światem”. Jest on realizowany na godzinie z wychowawcą w klasach IV TE/TA i III LO i obejmuje cykl co najmniej 8 zajęć, które są pretekstem do dyskusji o bieżących wydarzeniach na świecie oraz wartościach takich jak: solidarność, godność ludzka czy sprawiedliwość. Dzięki nim uczniowie i uczennice kształtują postawy otwartości i odpowiedzialności.  Przykładowe tematy poruszane w programie to: odpowiedzialna konsumpcja, kryzys klimatyczny, reagowanie na kryzysy humanitarne, przykłady globalnych powiązań, różne perspektywy patrzenia na świat. 

Aleksandra Klaman-Chmielewska


Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych
ul. Dworcowa 3
83-340 Sierakowice

+48 58 681 62 70

zsp.sierakowice@wp.pl


Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych
ul. Dworcowa 3
83-340 Sierakowice

+48 58 681 62 70

zsp.sierakowice@wp.pl