zsp.sierakowice@wp.pl +48 58 681 62 70

Co wiesz o USA?

Hollywood, Statua Wolności, jazz, McDonald’s, indyk, baseball – to tylko niektóre elementy kultury charakterystyczne dla USA. Stany Zjednoczone są jednym z najbardziej zróżnicowanych pod tym względem krajów na świecie. Kultura USA została ukształtowana między innymi przez rdzennych Amerykanów,  Anglików, mieszkańców Ameryki Łacińskiej, Afrykanów i Azjatów. Stany Zjednoczone są czasami określane jako „tygiel kulturowy”, do którego różne kultury wnosiły swoje własne „smaki”.

Tak jak zwyczaje z całego świata wpłynęły na kulturę amerykańską, tak dzisiaj amerykańskie wzorce postępowania wpływają na świat, w tym również na każdego z nas. Warto więc podejmować dodatkowe wysiłki w celu zrozumienia tego zjawiska, między innymi poprzez udział w konkursach wiedzy o USA. Uczennica klasy I TR miała przyjemność wziąć udział w II etapie „II. Wojewódzkiego Konkursu Wiedzy o Stanach Zjednoczonych dla Szkół Ponadgimnazjalnych i Ponadpodstawowych” w Gdyni, dzięki któremu mogła poszerzyć wiedzę i zmierzyć się z rówieśnikami z całego województwa. 

Wszystkich fascynatów kultury USA zachęcamy do systematycznego pogłębiania wiedzy, gdyż organizatorzy zapowiedzieli kolejną edycję konkursu w przyszłym roku szkolnym.

Aleksandra Klaman-Chmielewska