zsp.sierakowice@wp.pl +48 58 681 62 70

Szkolne eliminacje Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej

W dniach 17-18 marca 2022 roku w eliminacjach szkolnych Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej wzięło udział czterdziestu czterech uczniów naszej szkoły. Nad przebiegiem konkursu czuwał nauczyciel edukacji dla bezpieczeństwa – Pan Łukasz Reiter.

Podczas trwania konkursu uczniowie rozwiązywali test wiedzy z zakresu organizacji struktur ochotniczych straży pożarnych i historii ruchu oraz udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. W tym roku uczniowie rozwiązywali test na platformie edukacyjnej https://quizizz.com/join.

Pierwsze miejsce w szkolnych eliminacjach zajęła Kinga Zaworska – uczennica klasy IV TŻ, na drugiej pozycji uplasowała się Alicja Cybula z klasy II LO, natomiast na trzeciej ex aequo – uczennica klasy II TŻ – Paulina Myszk oraz Kinga Domaszk z II LO. Laureatki mają możliwość reprezentowania naszej szkoły w turnieju na szczeblu gminnym, który odbędzie się 29 marca w remizie OSP w Sierakowicach. Życzę powodzenia w kolejnych etapach konkursu! 

 Łukasz Reiter
nauczyciel edukacji dla bezpieczeństwa