zsp.sierakowice@wp.pl +48 58 681 62 70

Srebrna odznaka dla Technikum w Sierakowicach po raz drugi

Miesięcznik „Perspektywy” od lat prowadzi ranking szkół średnich w całej Polsce. W tym roku wzięto pod uwagę 1256 liceów ogólnokształcących i 1165 techników.

Nasze Technikum zostało sklasyfikowane na 14 miejscu na Pomorzu i 187 w Polsce, tym samym po raz kolejny znalazło się w gronie najlepszych, którym został przyznany Certyfikat – Znak Jakości Szkoły 2022 i otrzymało po raz drugi srebrną tarczę.

Wchodzące w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Technikum kształci w zawodach: technik rachunkowości, technik ekonomista, technik żywienia i usług gastronomicznych oraz technik agrobiznesu.

Na wyniki rankingu składają się wyniki egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe oraz matur z przedmiotów obowiązkowych i rozszerzonych, a także sukcesy w olimpiadach przedmiotowych, na które uczniowie wraz z nauczycielami pracują z zaangażowaniem przez cały cykl kształcenia zawodowego.

Cieszymy się, że od lat utrzymujemy się na dobrej pozycji rankingowej, a prowadzone przez nas działania zostały nagrodzone poprzez przyznanie szkole znaku „Srebrna Szkoła 2022”.

Grzegorz Machola

dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych

  w Sierakowicach