zsp.sierakowice@wp.pl +48 58 681 62 70

Skutecznie promujemy zdrowie

Literatura

Od 2019 roku należymy do Sieci Szkół Promujących Zdrowie w województwie pomorskim. Nie spoczęliśmy jednak na laurach. Podjęliśmy starania, aby zdobyć Wojewódzki Certyfikat Szkół Promujących Zdrowie.

 

Udało się!

W ocenie koordynatora projektu nasze działania prozdrowotne  okazały się zgodne  ze zdiagnozowanymi potrzebami społeczności szkolnej i dobrze zrealizowane. Cieszy nie tylko uzyskany certyfikat, ale przede wszystkim aktywny udział uczniów, nauczycieli i rodziców w jego zdobyciu.

Dbałość o zdrowie, relacje międzyludzkie, prozdrowotny styl życia są szczególnie ważne w czasie pandemii, która jest zagrożeniem dla naszego zdrowie i narzuca nam wiele ograniczeń.

Pedagog szkolny

Mariola Kałduńska