zsp.sierakowice@wp.pl +48 58 681 62 70

Sukces uczennic Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Sierakowicach w konkursie “Młodzi Pomorzanie – przyszłość Europy”

Uczennice Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Sierakowicach, ponownie osiągnęły wielki sukces. Dominika Płotka, Kinga Domaszk i Anna Machola wygrały konkurs pod hasłem: “Młodzi Pomorzanie – przyszłość Europy”, organizowany przez Stowarzyszenie “Pomorskie w Unii Europejskiej” ze wsparciem Pana europosła Janusza Lewandowskiego, partnera konkursu i fundatora nagrody głównej. Dominika Płotka i Kinga Domaszk, uczęszczają do II klasy Liceum Ogólnokształcącego, a  Anna Machola do I klasy Technikum kształcącego w zawodzie technik rachunkowości. Konkurs był skierowany do młodzieży szkół ponadpodstawowych województwa pomorskiego.

Zadanie konkursowe polegało na przygotowaniu 3-5 minutowego filmu promującego programy, projekty, inicjatywy i działania Unii Europejskiej dla młodych ludzi. Uczennice naszej szkoły przygotowały pracę dotyczącą programu Erasmus+. Film był bogatym połączeniem różnych form przekazu takich jak: spacer po szkole, autorski montaż słowno – muzyczny, wywiady z osobami związanymi z realizacją projektów programu Erasmus, m.in.:  z dyrektorem szkoły – Panem Grzegorzem Macholą, nauczycielem, młodzieżą, studentem, który korzystał z programu oraz zagranicznym gościem.

Praca uczennic zachwyciła komisję konkursową pod względem wartości merytorycznych, artystycznych oraz technicznych. Zwycięski zespół wraz z opiekunem w nagrodę uda się do Brukseli na wyjazd studyjny, w towarzystwie Pana europosła Janusza Lewandowskiego. Opiekunem zwycięskiego zespołu była Pani Natalia Formela – nauczycielka chemii i biologii.

Natalia Formela