Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w roku szkolnym 2020/2021

Wykaz dni wolnych ustalonych na podstawie § 5 ust. 1-2 rozporządzenia MENiS z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego

(Dz. U. Nr 46, poz. 432 z późn. zm.):

6 maja 2021 r.
4 czerwca 2021 r.
23 czerwca 2021 r.
24 czerwca 2021 r.