Jesteś tutaj: Start REKRUTACJA Szkoły dla młodzieży Oferta edukacyjna/ kierunki kształcenia Technik żywienia i usług gastronomicznych

Technik żywienia i usług gastronomicznych

Share

 

Ogólne informacje dotyczące kształcenia w technikum

I. Technikum - podstawowe informacje

Technikum jest średnią szkołą zawodową przygotowującą uczniów do egzaminu maturalnego oraz do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, w której nauka trwa cztery lata.

W technikum kształcenie odbywa się w dwóch obszarach:

 • Kształcenie ogólne - na kształcenie to przeznacza się ok. 65% czasu nauczania i jest ono takie samo jak w liceum ogólnokształcącym.
 • Kształcenie zawodowe - na kształcenie to przeznacza się ok. 35% czasu nauczania, w tym 1/3 to zajęcia praktyczne i praktyki zawodowe, po ukończeniu szkoły jesteś dobrze przygotowany do podjęcia pracy zawodowej lub studiów wyższych.
II. Informacje o kwalifikacjach

Klasyfikacja zawodów szkolnictwa zawodowego określa kwalifikacje wyodrębnione
i nazwane dla wskazanych zawodów na poziomie zasadniczej szkoły zawodowej, technikum
i szkoły policealnej. Kwalifikacje w zawodzie wyodrębnione w ramach poszczególnych zawodów są opisane w podstawie programowej kształcenia w zawodach jako zestaw oczekiwanych efektów kształcenia: wiedzy, umiejętności zawodowych oraz kompetencji personalnych i społecznych, pozwalający na samodzielne wykonywanie zadań zawodowych.

 Uwzględniając Polską Klasyfikację Działalności (PKD), wyodrębniono następujące obszary kształcenia:

1) administracyjno-usługowy (A);

2) budowlany (B);

3) elektryczno-elektroniczny (E);

4) mechaniczny i górniczo-hutniczy (M);

5) rolniczo-leśny z ochroną środowiska (R);

6) turystyczno-gastronomiczny (T);

7) medyczno-społeczny (Z);

8) artystyczny

Źródło: ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 23 grudnia 2011 r. w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego

 

III. Planowanie ścieżki kariery

Możliwe drogi kształcenia przez całe życie szczegóły przedstawia schemat - klik

 

 

 

Źródło: www.ksztalceniemodulowe-koweziu.pl, http://www.doradztwo.koweziu.edu.pl

 

Opis konkretnego kierunku kształcenia

IV. Technikum Żywienia i Usług Gastronomicznych

a. Charakterystyka zawodu

 • Technik żywienia i usług gastronomicznych jest przygotowany do sporządzania potraw i napojów. Posiada te same umiejętności, które potrzebne są w pracy kucharza. Ponadto wykonuje zadania zawodowe związane z planowaniem i ocenianiem żywienia, organizowaniem
  i wykonywaniem usług. Posługuje się nowoczesnymi technologiami, urządzeniami, które ułatwiają realizację zadań zawodowych. Planuje i ocenia jadłospisy. Oblicza wartość odżywczą i energetyczną potraw, posiłków. Układa menu codzienne, okolicznościowe i na przyjęcia. Korzysta z programów komputerowych, które ułatwiają planowanie i rozliczanie działalności zakładu. Przedstawia ofertę usług gastronomicznych. Swoje zadania zawodowe wykonuje w macierzystym zakładzie lub oferuje usługi cateringowe. Jest otwarty na nowości i kreatywny w działaniu poprzez nowoczesne dekoracje potraw, aranżację stołów i sal.
b.   Obszar Kształcenia
 • Turystyczno-gastronomiczny (T);

 c.  Typ szkoły

 •  Technikum

 d.    Symbol zawodu

 •  Technik żywienia i usług gastronomicznych 343404

 e. Numer, symbol i nazwa kwalifikacji

 

Numer kwalifikacji

Symbol kwalifikacji

Nazwa kwalifikacji

K1

T.6.

Sporządzanie potraw i napojów

K2

T.15.

Organizacja żywienia i usług gastronomicznych

 
f.    Zdobyte umiejętności  - co uczeń będzie potrafił:
 • urządzania i prowadzenia zakładów gastronomicznych, sporządzania potraw zgodnie z zasadami racjonalnego żywienia;
 • prowadzenia zakładów małej i dużej gastronomii zgodnie ze standardami HACAP, GMP, GHP;
 • estetycznego podawania potraw układania jadłospisów;
 • prawidłowej obsługi konsumenta organizowania przyjęć okolicznościowych;
 • planuje jadłospisy dla różnych grup wiekowych;
 • aktywnego zachowania się na rynku pracy;
 • świadczenia usług cateringowych;
 • sporządzania biznes planu itp.;
 • prowadzenia własnej działalności gospodarczej;
 • organizacja i kompleksowa obsługa przyjęć i imprez organizowanych
  w zakładach usług gastronomicznych oraz imprez w warunkach nietypowych.
g.  Zadania zawodowe, do których będzie przygotowany uczeń:
 • oceniania jakości żywności oraz jej przechowywania;
 • sporządzania i ekspedycji potraw i napojów;
 • planowania i oceny żywienia;
 • organizowania produkcji gastronomicznej;
 • planowania i realizacji usług gastronomicznych.
h.  Miejsca zatrudnienia absolwentów
 • zakładach żywienia zbiorowego otwartego (pensjonaty, hotele, kawiarnie bary, restauracje promy i statki);
 • zakładach żywienia zbiorowego zamkniętego (stołówki szkolne, przedszkola, internaty, akademiki, sanatoria);
 • instytucjach zajmujących się obrotem żywnością;
 • instytucjach zajmujących się upowszechnieniem wiedzy o żywieniu;
 •  własna działalność gospodarcza w zakresie świadczenia usług gastronomicznych. 
i.  Szczegółowe efekty kształcenia - Podstawa programowa kształcenia  w zawodzie  
 
jCharakterystyka wykonywanego zawodu

 

 

Źródło: KOWEZIU http://www.koweziu.edu.pl/kz

 

 k. Wspólne kwalifikacje w zawodach

 

Kwalifikacja

Symbol zawodu

Zawód

Elementy wspólne

T.6.

Sporządzanie potraw i napojów

512001

Kucharz

PKZ(T.c)

 

343404

Technik żywienia
i usług gastronomicznych

T.15.

Organizacja żywienia i usług gastronomicznych

343404

 

Technik żywienia
i usług gastronomicznych

OMZ

PKZ(T.c)

PKZ(T.h)

Przydatne Linki:

Publikacja:

Multimedia:

Gazetka:

Oferty szkół w województwie pomorskim:

Oferty szkół w Polsce i regionie:

Doradztwo edukacyjno -  zawodowe KOWEZIU:

Centrala Komisja  Egzaminacyjna:

 

imageimageimageimageimageimageimage

Newsletter

Chcesz być informowany na bieżąco o wydarzeniach w naszej szkole ? Zapisz się do newslettera

Kontakt

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych
ul. Dworcowa 3
83-340 Sierakowice

 • T: 58 6816270

Znajdź nas

Bądź zawsze na bieżąco. Dołącz do nas w sieciach społecznościowych...

Dziennik elektroniczny

Informacje dla rodziców i uczniówJesteś tutaj: Start REKRUTACJA Szkoły dla młodzieży Oferta edukacyjna/ kierunki kształcenia Technik żywienia i usług gastronomicznych